Blog > Komentarze do wpisu

PAN MÓJ I BÓG MÓJ

 

Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.

(J 20,27.28)

 Zachęć swoich znajomych do czytania tego blogu.

piątek, 28 września 2018, enica

Polecane wpisy

  • Módlmy się słowami psalmów

    Kościół chrześcijański zawsze widział w życiowych doświadczeniach starotestamentowych modlicieli wzór przeżyć związanych z krzyżem, cierpieniem, przede wszystki

  • Biblijny komentarz do Apostolicum

    Kompendium chrześcijańskiej wiary są trzy starokościelne wyznania wiary: apostolskie, nicejsko-konstantynopolitańskie oraz atanazjańskie wyznanie wiary.  P

  • Książki 2

    Rozmowy przy studni Moje książki do nabycia w kościelnych wydawnictwach i księgarniach Obecność Boga wchrystologicznej refleksji ewangelisty Jana , Warszawa 19