sobota, 23 lutego 2019

Kościół chrześcijański zawsze widział w życiowych doświadczeniach

starotestamentowych modlicieli wzór przeżyć związanych z krzyżem,

cierpieniem, przede wszystkim z Bogiem, który w każdej sytuacji przychodzi

z ratunkiem wołającemu i proszącemu o pomoc. Słowa i myśli psalmów

wypływają z najistotniejszych przeżyć ludu Bożego. W nich wyśpiewane

zostało poznanie Boga, Jego mocy i miłosierdzia.

Kościół uczy się więc z psalmów nie tylko poznanie Boga poprzez egzegetyczną pracę nad

Psałterzem, ale przez uwielbianie Boga i okazywanie mu czci i miłości.

poznanie Boga przez pochylanie się nad starotestamentowym psalmami, nie

tylko ma charakter intelektualny,

ale raczej w pełnym tego słowa znaczeniu egzystencjalny.

Przede wszystkim dla Kościoła psalmy są natchnionymi przez Ducha

Świętego modlitwami, pieśniami i hymnami. To, co Bóg naznaczył swoim

Duchem, powinno być bliskie Jego ludowi. Należy przywrócić zmawianiu

i śpiewaniu psalmów w życiu nabożeństwowym należne miejsce. Reformacja

pozostawiła nam wzór, który trzeba naśladować.

Psalmy łączą cały lud Boży przed obliczem jednego Boga ponad czasem i przestrzenią.

Módlmy się więc słowami psalmów!

 

Fot. Zdzisław Jakubanis

 

Od 1 do 5

poniedziałek, 18 lutego 2019

Kompendium chrześcijańskiej wiary są trzy starokościelne wyznania wiary:

apostolskie, nicejsko-konstantynopolitańskie oraz atanazjańskie wyznanie wiary. 

Powstały one na przestrzeni pierwszych wieków historii chrześcijaństwa.

Pomyślane były jako zdefiniowanie i streszczenie podstawowych treści wiary

i utrzy­manie jedności chrześcijańskiego Kościoła.

 

   Dlaczego "Apostolskie wyznanie wiary"

Wprowadzenie do "Apostolskiego wyznania wiary"

  Czym jest wiara

  Słowo Pisma jako fundament wiary

sobota, 03 listopada 2018

Rozmowy przy studni

 

Moje książki do nabycia w kościelnych wydawnictwach i księgarniach

 • Obecność Boga w chrystologicznej refleksji ewangelisty Jana, Warszawa 1988
 • Marcin Luter – Ojciec Reformacji, Bielsko-Biała 1995
 • Teologia zwiastowania i czynów Jezusa, Warszawa 1999
 • Jahwe – Bóg Izraela, Warszawa 2002
 • Kazanie Ukrzyżowanego, Bielsko-Biała 2004
 • Izrael ludem Jahwe. Zarys starotestamentowej antropologii teologicznej, Bielsko-Biała 2012
 • Bóg i człowiek. Powołanie i przeznaczenie człowieka refleksji teologicznej apostoła Pawła, Dzięgielów 2014
 • Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Dzięgielów 2014
 • Dzień się przybliżył, Dzięgielów 2015
 • Rozmowy przy studni, Dzięgielów 2015
 • Jezus Chrystus i Kościół Boży w refleksji teologicznej apostoła Pawła, Dzięgielów 2016
 • Oto idą dni, Dzięgielów 2016
 • Dzieje tęsknoty, Katowice 2017
 • U stóp Pana Jezusa, Wisła 2018
 • Na drodze do odpocznienia, Wisła 2018
03:18, enica , Książki 2
Link
piątek, 02 listopada 2018
czwartek, 01 listopada 2018
sobota, 27 października 2018
czwartek, 04 października 2018
środa, 03 października 2018
niedziela, 30 września 2018
 
1 , 2